پروژه های اجرایی

برخی از پروژه های اجرایی شرکت مبلمان اداری ژاویز را در اینجا به نمایش گذاشته ایم

کارسان هترا
پروژه مبلمان اداری
فولاد متین
پژوهشگاه دانشگاه خاتم
پروژه دانشگاه خاتم
پروژه نوژان صنعت
شعبه 24 ساعته بانک پاسارگاد
پروژه شرکت تهویه هوای کاسپین
پروژه شرکت رایان نیک