همانطور که قبلا به این موضوع اشاره شده ، یکی از مزایای پارتیشن شیشه ای تفکیک فضاهای کاری بدون استفاده از مصالح ساختمانی می باشد.امروزه در ساختمان های اداری از دیوار کمتر استفاده میگردد و  بیشتر از پارتیشن اداری برای جداسازی فضاهای کاری استفاده می شود.. با توجه به اینکه در طراحی فضاهای کاری  مدرن در ساختمان هایی که به صورت فلت طراحی شده اند  استفاده  هر چه بیشتر از نور طبیعی یکی از الزامات  می باشد، پارتیشن اداری شیشه ای گزینه مناسبی  برای این نوع طراحی ها به شمار می رود.در این نوع پارتیشن ها که به صورت تکجداره و دوجداره تولید میشود امکان قرار دادن پرده روی آنها فراهم است. با این کار میتوان میزان عبور نور را کنترل نمود.

پارتیشن شیشه ای

پارتیشن شیشه ای و افزایش بهره وری در پرسنل

یکی دیگر از مزایای پارتیشن اداری شیشه ای  اشراف مدیریان و کارفرمایان بر روی پرسنل  در حین انجام کاری می باشد که این موضوع باعث افزایش بهروری و کارایی پرسنل  می شود و در عین حال به مدرن و مینیمال بودن فضا کمک می کند. شاید این موضوع کمتر در بین فرهنگ کاری ما نفوذ کرده باشد اماپارتیشن های شیشه ای  به صورت دوجداره و تکجداره قابل اجرا می باشند با این تفاوت که در پارتیشن های شیشه ای دوجداره امکان نصب پرده برای کنترل میزان نور  و یا محصور نمودن نور را دارا می باشد.

مزایای پارتیشن شیشه ای مات

یکی از مزایای پارتیشن شیشه ای که معمولا مورد استفاده قرار میگیرد عبور نر ضمن تفکیک فضا می باشد. معمولا در ساختمان هایی که از یک سمت آفتاب گیر هستند بعد از تفکیک فضا با پارتیشن های ام دی افی میزان عبور نور به حداقل خود می رسد. در این مواقع پیشنهاد می شود تا از پارتیشن های شیشه ای مات استفاده گردد تا ضمن اینکه میزان عبور نور را تا حد زیادی افزایش دهد و میزان دید به اتاق ها را به حد اقل رساند.

منبع: https://javizco.com