فایلینگ کوارتز

فایلینگ های کوارتز مناسب برای اتاق های کوچک و کم جا می باشد. استفاده از این محصول را برای کار فرمایانی که قصد تفکیک فضاهای بایگانی کارشناسان را دارند، مناسب می باشد.

فایلینگ کوارتز 2 ژاویز

کوارتز 2

کتابخانه

کوارتز 1

فایلینگ کلارو

فایلینگ های کلارو جزو کتابخانه های استاندارد می باشد. در اکثر شرکت ها و سازمان ها با توجه به کاربری های عمومی از این گروه از کتابخانه ها استفاده می گردد.

فایلینگ کلارو 3 ژاویز

کلارو 3

فایلینگ کلارو 2 ژاویز

کلارو 2

فایلینگ کلارو 1 ژاویز

کلارو 1

فایلینگ توپاز

فایلینگ های توپاز دارای درب های شیشه ای می باشند که برای استفاده در شرکت هایی که به طور روزمره به بایگانی ها و مدارک خود نیازمند می باشند گزینه مناسبی است. درب شیشه ای این محصول سرعت دسترسی به اطلاعات را بیشتر می نماید.

کتابخانه

توپاز 2

کتابخانه

توپاز 1

فایلینگ کبالت

فایلینگ کبالت یکی از عمومی ترین و پر استفاده ترین فایلینگ ها می باشد که معمولا از فایل سه کشو در کنار یا زیر هر میز کارمندی و کارشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

کبالت2

فایلینگ کبالت 1 ژاویز

کبالت1